22 Medi 2017

Mae recriwt3 wedi lansio gwefan newydd sbon lle gallwch ddod o hyd i’r holl gyfleoedd diweddaraf am swyddi yn y trydydd sector yng Nghymru, a chofrestru i gael hysbysiadau o swyddi wedi’u teilwra i chi.

recruit3 new website OG

Ceir tua 33,000 o fudiadau yn y trydydd sector yng Nghymru, gan gynnwys elusennau, grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol, ac amcangyfrifir ei fod yn werth tua £3.7bn i economi Cymru. Nod recriwt3 yw canfod pobl ddawnus ac uchelgeisiol i weithio yn y trydydd sector yng Nghymru, a helpu pobl i ddod o hyd i swyddi sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl.

Gwefan newydd sbon, hawdd ei defnyddio

Mae gwefan newydd recriwt3 yn cynnig y sbectrwm llawn o swyddi o blith amrywiaeth enfawr o achosion yn y trydydd sector - o swyddi gweinyddol, gofalwyr a chodwyr arian, i swyddi uwch reoli a'r tu hwnt.

Dewch o hyd i'r swydd sy'n gweddu orau i chi drwy chwilio o fewn meysydd gwahanol yn y trydydd sector, megis iechyd meddwl, lles anifeiliaid, neu faterion amgylcheddol, neu gallwch chwilio yn ôl lleoliad, math o gontract neu rôl y swydd.

Yn ogystal, mae recriwt3 bellach yn rhoi'r cyfle i chi greu'ch proffil eich hun, cadw'ch manylion a'ch sgiliau, a lanlwytho'ch CV, fel y gallwch ymgeisio'n gyflym ac yn ddidrafferth pan welwch swydd addas.

Cofrestru ar gyfer hysbysiadau personol o swyddi

Mae cofrestru ar gyfer hysbysiadau o swyddi yn ffordd ragweithiol o ddarganfod pryd y mae gan recriwt3 y swydd berffaith i chi!

Mae'r nodwedd newydd hon yn eich galluogi i ddiffinio'ch gofynion o ran sector, sgiliau, lleoliad a chyflog ac yna i gael hysbysiadau cyfredol o swyddi sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf.

Ar ôl cofrestru gallwch ar unrhyw adeg ddewis i gael gwahanol hysbysiadau, rheoli'ch hysbysiadau a dewis pa mor aml yr hoffech eu cael.
 

Datblygir recriwt3 yng Nghymru ar y cyd rhwng WCVA a The Big Issue Cymru.

Mae recriwt3 yn wasanaeth dwyieithog gyda'r wefan a hysbysiadau o swyddi ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Ewch i www.recriwt3.org.uk nawr a dechrau pori am eich swydd ddelfrydol yn y trydydd sector!

recriwt3 logo