11 Ion 2018

Mae prif hwylusydd cydweithio i weithwyr llawrydd Indycube efo 500 o ddiwrnodau desg am ddim i unrhyw un sydd am weld beth yw'r manteision heb y daith i'r gwaith.

Indycube - 500 free desks

Ers dechrau arni bron i wyth mlynedd yn ôl, mae Indycube wedi tyfu'n gyflym i fod y prif hwylusydd cydweithio i weithwyr llawrydd yng Nghymru, gyda thros 30 o fannau cydweithio nid yn unig yn ninasoedd Cymru ond hefyd mewn cymunedau cefn gwlad ac ôl-ddiwydiannol.

Yn ddiweddar maent wedi bod yn galw am syniadau mwy creadigol i ddatrys problemau teithio presennol Cymru. Mae ganddynt weledigaeth ar gyfer gweithle 21ain ganrif lle gall cyflogeion weithio'n lleol yn hytrach na dioddef y daith hir i ddinasoedd gorlawn bob dydd.

Felly nawr mae Indycube yn rhoi eu harian ar eu gair: maent yn cynnig 500 o ddiwrnodau desg am ddim yn eu cyfleusterau cydweithio. Tra maent yn adnabyddus yn bennaf fel mudiad sy'n darparu gofod ac aelodaeth i weithwyr llawrydd a busnesau bychain, mae llawer o'u defnyddwyr eraill yn weithwyr o bell - pobl yn gweithio ble a fynnant, yn aml ble maent yn byw. Maent yn awyddus i hybu'r cyfle hwn yn yr oes tra thechnolegol hon, lle gellir gwneud llawer o swyddi yn unrhyw le.

Mae gan Indycube 500 o ddiwrnodau desg am ddim i'w defnyddio ym misoedd cyntaf 2018 i unrhyw un sydd am weld beth yw'r manteision heb y daith i'r gwaith. Maent yn rhagweld buddion o ran amser, arian,  (yn enwedig o gofio'r cynnydd diweddar ym mhris tocynnau trên), a'r amgylchedd. Maent hefyd yn credu y bydd cynhyrchedd yn gwella mewn amgylchiadau o'r fath.

Y cwbl maent yn gofyn amdano'n ôl yw cael gwybod pa effaith y mae gweithio o fan cydweithio mewn ardal leol yn ei chael ar sefyllfaoedd ariannol pobl, neu beth mae pobl yn dewis ei wneud gyda'r amser ychwanegol. Mae'n bosib y byddant yn gwneud ambell i sym a chyfrifiad ar fuddion amgylcheddol, ond mae'r desgiau am ddim i unrhyw weithwyr swyddfa sydd â chaniatâd i weithio'n lleol/o bell.

I hawlio'ch desg am ddim ac ymuno yn y chwyldro, anfonwch neges i hello@indycube.community