12 Ion 2018

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi ei bod yn rhyddhau £330m o gyfrifon segur i brosiectau sy’n cynorthwyo i roi cartref i bobl agored i niwed ac yn helpu pobl ifanc sydd dan anfantais i gael gwaith.

piggybank 

Daw'r arian o gyfrifon banc a chymdeithas adeiladu sydd wedi bod yn segur ers 15 mlynedd neu fwy, a bydd yn cael ei ddosbarthu dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd hyd at £135m yn mynd i Big Society Capital i'w ddosbarthu fel benthyciadau buddsoddi i ariannu llety diogel hirdymor i bobl agored i niwed, a rhoi cymorth i elusennau a mentrau cymdeithasol lleol.

Bydd tua £90m yn mynd i brosiectau sy'n helpu pobl ifanc sydd dan anfantais i gael gwaith - gan ddefnyddio mentrau a ddyluniwyd gyda phobl ifanc gan yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), y Gronfa Loteri Fawr a'r Adran Addysg.

Bydd £55m yn cefnogi mentrau cynhwysiant ariannol i wella mynediad at wasanaethau ariannol a helpu pobl i ddatrys problemau dyled.

Bydd y £50m sy'n weddill yn cael ei ddosbarthu gan y Gronfa Loteri Fawr i achosion da yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dywedodd llefarydd ar ran DCMS y bydd yna gyhoeddiadau yn fuan yn egluro sut y gall elusennau a mentrau cymdeithasol ymgeisio am gyllid.