13 Meh 2019

Mae tair elusen fach yng Nghymru – dwy sydd yng Nghaerdydd ac un arall ym Mlaenau Gwent – wedi eu dewis yn enillwyr Weston Charity Awards 2019.

weston charity awards

Byddant oll yn derbyn grant creiddiol o £6,500 gan y Garfield Weston Foundation a blwyddyn o gefnogaeth cynllunio strategol gan dîm o arweinwyr busnes i'w galluogi i fod yn fwy effeithlon, effeithiol a chynaliadwy.   

Mae NewLink Wales, Phoenix Domestic Abuse Services (Phoenix DAS) a Rubicon Dance wedi cael eu dewis allan o bron i 200 o elusennau rheng flaen sy'n darparu gwasanaethau'r ifanc, gwasanaethau lles a gwasanaethau'r gymuned yng Ngogledd a Chanolbarth Lloegr a Chymru.     

Dywedodd Philippa Charles, cyfarwyddwr Garfield Weston Foundation: 'Mae derbynwyr y Weston Charity Awards wedi eu dewis oherwydd cryfder eu huchelgeisiau a'u diffuantrwydd amlwg i her adeiladol a safbwyntiau allanol. 

Mae eu heffaith yn ymestyn ymhellach o lawer na defnyddwyr uniongyrchol eu gwasanaeth.'    

Mae'r rhaglen hyfforddi flwyddyn o hyd rhwng yr elusennau buddugol a'u timau o arweinwyr busnes yn cael ei hwyluso gan elusen arall, Pilotlight, a dywedodd y CEO Gillian Murray fod: 'Arweinwyr elusenau bychan yng Nghymru yn wynebu pwysau parhaus gan bynciau rheng flaen sydd yn gallu dargyfeirio adnoddau oddi wrth feddyliau tymor hir.' 

Trwy gyfrwng y Weston Charity Awards bydd y tair elusen leol yma yn parhau i wneud eu gwaith gwych tra'n gweithio ar gynllunniau trawsnewidiol i achosi hyd yn oed fwy o effaith ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu am flynyddoedd i ddod." 

Dywedodd Phil Fiander, dirprwy CEO WCVA ei bod: 'Yn wirioneddol bwysig fod ymddiriedolaethau a sefydliaddau yn gweld gwerth mewn cefnogi gwaith gwych yr elusenau yng Nghymru ac rydym wrth ein bodd i weld y Garfield Weston Foundation yn buddsoddi mewn elusenau Cymreig trwy'r gwobrau yma. 

Gwyddom fod adnoddau yng Nghymru wedi eu hymestyn ac mae cyfleoedd fel hyn i elusenau yng Nghymru dyfu a chryfhau yn hollol angenrheidiol ac yn werth abarganu amdanynt.' 

 

 

Oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon? I gofrestru er mwyn derbyn diweddariadau wythnosol am y sector gwirfoddol yng nghylchlythyr WCVA, cysylltwch â news@wcva.org.uk