4 Gorff 2019

Mae’r Gwobrau GSK IMPACT yn darparu cyllid craidd, hyfforddiant a chydnabyddiaeth genedlaethol i elusennau sy’n gwneud gwaith gwych i wella iechyd a lles pobl.

off the record gsk

(Off the Record Youth Counselling, Croydon, un o ddeg enillydd y llynedd)

Bydd hyd at 20 o wobrau yn cael eu creu yn amrywio o £3,000 i £40,000. 

Bydd y mudiadau sy'n ennill yn cael ffilm wedi'i gwneud, yn derbyn cefnogaeth gyda'r wasg a chyhoeddusrwydd a byddent yn derbyn set o ddeunyddiau hyrwyddol.  

Byddent hefyd yn cael cynnig hyfforddiant a datblygiad sydd werth £9,500.  

Er mwyn bod yn gymwys bydd rhaid i fudiadau fod yn fwy na tair blwydd oed, yn elusen gofrestrredig, yn gweithio mewn maes yn ymwneud ag iechyd yn y DU, gydag incwm o £80,000 i £2.5 miliwn. 

Gwneud cysylltiadau 

Yn 2020 bydd tri diwrnod o hyfforddiant yn arwain at seremoni Gwobrau GSK Impact amlwg yn Llundain. 

I ddilyn y seromoni bydd cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â Rhwydwaith ehangach Gwobrau GSK IMPACT. 

Mae hyn y cysylltu enillwyr y gorffennol ar-lein ac mewn digwyddiadau a gynhelir ar hyd a lled y DU, i roi a derbyn cefnogaeth, rhannu'r arfer gorau a pharhau hefo'u datblygiad proffesiynol. 

Mae nifer o gyfranogwyr wedi gwneud sylwadau bod yr hyfforddiant, y syniadau newydd a'r brwdfrydedd y maent yn ei ennill, a'r cysylltiadau y maent yn ei wneud yng ngrŵp ehangach enillwyr Gwobrau GSK IMPACT, yn llawer pwysicach na'r wobr ariannol.  

I ymgeisio ewch i:  www.kingsfund.org.uk/gskimpactawards 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:23 Medi 2019