5 Awst 2019

Yn CGGC mae pob un ohonom yn dod ynghyd y tu ôl i ymdeimlad newydd o bwrpas, sef galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

wcva new pic

Efallai'ch bod wedi sylwi ein bod wedi newid ambell i beth.

Rydym am sicrhau ein bod ni gyd yn barod i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cymdeithas. I wneud hyn mae angen mudiadau gwirfoddol nawr yn fwy nag erioed. Ond ni all neb wneud hynny ar ei ben ei hun. Mae CGGC yma fel y gallwn ni gyd wneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd.

Rydym wedi bod yn meddwl yn hir ac yn ddwys am ein rôl a beth allwn ni ei wneud i sicrhau bod mudiadau gwirfoddol Cymru yn barod at yr heriau o'n blaenau. Dyna pam rydym wedi ailwampio ein pwrpas a rhoi canolbwynt clir i'n gwaith at y dyfodol.

Darllen mwy ar wcva.cymru