4 Hyd 2019

Helpwch i ddod o hyd i enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant - gwobrau cenedlaethol Cymru.

St Davids Awards

Enillwyr Gwobr Dewi Sant 2019

Mae Gwobrau Dewi Sant wedi cael eu cynnal ers saith mlynedd, ac mae'r digwyddiad bellach yn rhan annatod o galendr Cymru.

Mae'r Gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau rhyfeddol pobl o bob cefndir yng Nghymru.

Bydd dau gategori newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2020 - Gwobr Ysbryd y Gymuned Dewi Sant, a fydd yn anrhydeddu pobl sydd wedi gweithio i wella eu cymuned leol a Gwobr Dyngarol Dewi Sant, a fydd yn anrhydeddu uniogolyn neu grŵp sydd wedi gwella bywydau pobl eraill, nail ai yng Nghymru neu yn rhyngwladol.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: 'Rydyn ni nawr yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant, ac mae modd i unrhyw un enwebu rhywun sy'n haeddu gwobr yn eu barn nhw, boed yn gydweithiwr, ffrind, cymydog neu aelod o'r teulu.

'Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru, ac rydyn ni am glywed am ddewrder pobl a'u llwyddiannau anhygoel. Rydyn ni'n croesawu enwebiadau gan bobl sy'n byw yng Nghymru, sy'n dod o Gymru, neu sydd â chysylltiad ystyrlon â'n gwlad.

'Mae'r Gwobrau'n gyfle i gydnabod a dathlu ein harwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid, pobl sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'n cymunedau.

'Eleni rydyn ni wedi cyflwyno dau gategori newydd i roi cyfle i fwy o bobl gael cydnabyddiaeth am eu cyfraniad i Gymru.

'Mae'r broses enwebu yn syml iawn, felly ewch ati heddiw i awgrymu enillydd teilwng.'

Ymysg enillwyr llynedd roedd Andrew Niinemae, a lwyddodd i rwystro car rhag taro grŵp o bobl; Bethan Owen, gofalwr ifanc sy'n cynnal clwb karate dielw ar gyfer gofalwyr ifanc eraill ac enillydd Tour de France 2018, Geraint Thomas.

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau 2020 yn cau ar17 Hydref.

I enwebu, ewch i wefan Gwobrau Dewi Sant.