20 Medi 2019

Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar gymdeithas.

TSSW LOGO Large

 

 

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu am ddim i gefnogi mudiadau trydydd sector gydag arfer effaith.

Dewch i glywed gan arbenigwyr a chyllidwyr a chymryd rhan mewn gweithdai ymarferol a fydd yn gwneud i chi feddwl yn greadigol am eich effaith.

Mae arfer effaith yn cwmpasu'r holl weithgareddau yr ydych yn ei gwneud a'u ffocysu ar effaith. Golyga hyn gynllunio'r gwahaniaethau yr ydych eisiau eu gwneud; casglu'r wybodaeth gywir i wybod os ydych yn cyflawni eich amcanion; asesu pa effaith yr ydych yn ei gael; a dysgu o'r canlyniadau i wella eich gwaith.

Ble bynnag yr ydych ar eich taith effaith, bydd y digwyddiadau hyn yn cynnig y cyfle i ddod o hyd i gefnogaeth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru a phrosiect Ennyn Effaith, cael clywed gan arbenigwyr mewn gwerthuso a rhannu eich profiadau gyda mudiadau trydydd sector.

Mae'r digwyddiadau yn cael eu cynnal yn y lleoliadau ac ar y dyddiadau canlynol:

2 Hydref 2019, 9.30yb - 12.30yb: Canolfan Soar, Merthyr Tudful

3 Hydref 2019, 1.00yh - 4.00yh: Picton Centre, Hwlffordd

Cliciwch ar y dolenni uchod i fynd ar dudalen Eventbrite i gadw eich lle rhad ac am ddim

Mae dyddiad i'w gadarnhau ar gyfer digwyddiad yng Ngogledd Cymru.