30 Medi 2019

Mae Elusen Ddibynadwy wedi lansio teclyn ar-lein newydd am ddim i helpu elusennau i wneud gwiriad iechyd sylfaenol ar sut mae ei mudiad yn perfformio, gan nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu.

Gwiriad iechyd ar-lein am ddim yw Hanfodion Elusen Dibynadwy a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol a gwirfoddol.

Bydd yn eich helpu i ddeall pa mor effeithlon yw'ch gwaith nawr a lle gellir gwneud gwelliannau.

Mae'r teclyn di-gost hwn yn meincnodi'ch gwaith mewn 10 maes allweddol - bydd yn helpu i asesu'r effaith rydych chi'n ei chael ar lawr gwlad ac ydych chi'n gwneud y defnydd gorau o'ch adnoddau.

Mae gan bob cwestiwn esboniad byr i gefnogi'ch trafodaethau ac mae'n gofyn i chi raddio pa mor llawn mae eich grŵp neu elusen yn mynd i'r afael â phob cwestiwn.

Pan fyddwch yn nodi meysydd i'w datblygu byddwch wedyn yn datblygu cynllun gweithredu er mwyn mynd i'r afael â'r meysydd i'w gwella.

Gellir defnyddio Hanfodion Elusen dibynadwy:

  • I wneud 'gwiriad iechyd' sylfaenol ar sut mae eich mudiad yn perfformio ac yn cyflawni eich cenhadaeth.
  • fel teclyn i gynnwys pawb yn eich mudiad mewn trafodaethau am eich gwaith.
  • ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid pwysig â'ch gwaith

os ydych chi am symud ymlaen i ddefnyddio'r safon ansawdd Elusen Ddibynadwy yn llawn yn y dyfodol.

Gallwch ddechrau trwy ymweld â gwefan Trusted Charity Essentials lle byddwch chi'n cofrestru ac yn derbyn eich dolen unigryw eich hun i fersiwn bwrpasol o'r teclyn.

Bydd hyn yn mynd â chi yn ôl at eich atebion a'ch canlyniadau ar unrhyw adeg ac yn caniatáu i chi eu diweddaru.

Sut mae'n gweithio

Cam 1: cofrestru

Rhowch eich enw a'ch cyfeiriad e-bost a bydd NCVO yn e-bostio dolen unigryw i'ch fersiwn chi o'r teclyn.

Gallwch ddefnyddio hwn i ddychwelyd i'ch atebion ar unrhyw adeg.

Cam 2: cwblhewch y teclyn

Ar gyfer pob datganiad, byddwch chi'n sgorio'ch mudiad am sut mae'n gwneud nawr ac am sut rydych chi'n cynllunio iddo wneud ar ôl y cyfnod amser rydych chi wedi'i ddewis (e.e. blwyddyn).

Gallwch ychwanegu nodiadau i egluro'ch atebion os oes angen, ond cymerwch ofal i beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ynddynt.

Byddwch yn onest ac yn realistig - bydd yn eich helpu i gynllunio'n well.

Cam 3: gweld eich canlyniadau

Gallwch weld eich canlyniadau ar unrhyw adeg. Fe welwch sgôr ar gyfer pob maes rydych chi wedi'i gwblhau a'ch sgôr gyffredinol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Elusennau dibynadwy.