News ticker

Rydym yn cynnig help llaw i unrhyw un sy'n rhedeg elusen neu grŵp gwirfoddol, p'un ai a ydych yn wirfoddolwr, yn ymddiriedolwr neu aelod o bwyllgor, neu'n aelod cyflogedig o'r staff. Mae'r adnoddau'n delio ag amrywiaeth eang o destunau ar sefydlu a rheoli grwpiau o bob math yn y trydydd sector - rheoli pobl, arian a llawer mwy!