Rôl allweddol cynghorau gwirfoddol sirol (CGSau) yw darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau gwirfoddol a chymunedol lleol. Maent yn cefnogi gweithredu gwirfoddol drwy gefnogi gwirfoddoli, rhoi cyngor ar arfer da a darparu gwybodaeth ar ffynonellau cyllid ynghyd ag ystod eang o faterion eraill. Mae’r daflen ganlynol yn rhoi manylion cyswllt ar gyfer cynghorau gwirfoddol sirol (CGSau) mewn gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru.

1.7 Ble i fynd am gymorth - lawrlwythwch nawr