Cynllunio a rheoli effeithiol yw cam cyntaf cynaliadwyedd, nid arian. Mae cynllunio ymlaen llaw yn allweddol i lwyddiant parhaus eich mudiad gwirfoddol a chymunedol.

Mae'n ganolbwynt eich ymdrechion, mae'n gwneud y defnydd gorau o adnoddau, yn eich helpu i ddeall costau, y math neu faint o arian sydd ei angen arnoch ac yn cyflawni eich cenhadaeth a'ch amcanion.

Yr enw a roddir arno'n aml yw cynllunio strategol neu fusnes, ac mae'n enw sy'n ddigon i beri dychryn, yn enwedig i fudiadau llai sy'n aml heb ddigon o adnoddau. Bydd yr adran hon yn helpu i egluro cynllunio a rheoli effeithiol, beth bynnag fo maint eich mudiad, a'ch arwain at gynaliadwyedd hirdymor.