Mae codi arian yn gallu golygu gwahanol bethau i wahanol bobl ond rydym ni’n credu ei fod yn golygu perswadio unigolion a sefydliadau i roi rhodd ariannol i’ch achos. Mae’r rhodd yn un wirfoddol ac nid yw’r rhoddwr yn cael unrhyw fudd na gwobr ddiriaethol amdani.

Ceir nifer o fuddion i godi arian:

 • Mae'n incwm heb derfyn (yn y rhan fwyaf o achosion)
 • Gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo â chostau craidd
 • Mae'n gynaliadwy
 • Ceir rhoddwyr posibl i bob achos
 • Mae llawer o fathau o godi arian yn rhoi enillion rhagorol ar fuddsoddiad

Yn aml, bydd dewis y ffordd orau o godi arian i'ch mudiad yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael i chi a beth fydd yn apelio i'ch cefnogwyr. Yn yr adran hon, byddwn yn cyflwyno'r gwahanol ffynonellau codi arian sydd ar gael i chi.

Ond cyn i chi ddechrau, mae angen i chi ofyn y cwestiynau canlynol i'ch hun:

 • Faint o arian y mae angen i ni ei godi?
 • Ai dim ond codi arian sydd ei angen, ynteu a oes angen codi ymwybyddiaeth hefyd?
 • Pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi codi arian?
 • Pwy all gymryd rhan mewn codi arian?
 • Beth yw'r amserlen?
 • Sut y gallwn fesur ein llwyddiant?