Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

Note taking

Gall teimlo'n frawychus pan gofynnir i chi gymryd nodiadau a chofnodi trafodaethau yn ystod digwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau.

Yn aml, cynhyrchwyd llawer o ddata a gall eu gofnodi'n gywir fod yn heriol. Mae'r cwrs byr hwn yn anelu i archwilio ffyrdd o gofnodi amrywiaeth o ddata a gynhyrchir yn effeithiol ac yn syml.

Bydd cyfle i cyfranogwyr ymarfer eu sgiliau a rhannu syniadau ac awgrymiadau gyda chyfranogwyr eraill.

Amcanion

Ystyried ffyrdd o gofnodi'r amrywiaeth o ddata a gynhyrchir mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu...

  • Egluro sut y caiff data o ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol ei ddefnyddio
  • Cymharu mathau o ddata a allai ddeillio o ddigwyddiad, a dulliau addas o gofnodi mathau gwahanol o ddata
  • Disgrifio enghreifftiau o ffordd dda a ffordd wael o gymryd nodiadau
  • Defnyddio awgrymiadau a thechnegau ymarferol ar gyfer cofnodi data
  • Defnyddio camau cynllunio a pharatoi i nodi'r ffordd orau o gofnodi data

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Staff gweinyddol a staff y rheng flaen mewn gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau'r trydydd sector y mae'n ofynnol iddynt gymryd nodiadau a chofnodi data mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.