26 Ion 2018

Cyfle i ddweud eich dweud ar ein rhaglen hyfforddi nesaf!

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: Dydd Llun 19 Chwefror 2018

PC - CYM

Mae Cyfranogaeth Cymru wrthi'n datblygu ei raglen hyfforddi ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 2018 a mis Gorffennaf 2019. Rydym yn cydnabod bod yr heriau ariannol sy'n wynebu pob mudiad yn golygu mai anghenion dysgu a datblygu staff a gwirfoddolwyr sy'n aml yn dioddef. Yn gynyddol, mae mudiadau'n chwilio am ddewisiadau amgen, rhatach, megis dysgu wedi'i deilwra neu ddysgu arlein. Mae'n bwysig ein bod yn ymateb i'ch anghenion, felly, a fyddech cystal â llenwi'r holiadur hwn ar eich anghenion dysgu a datblygu? Dylai gymryd tua 5-10 munud i'w gwblhau.

Er mwyn i ni wneud y defnydd gorau o'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni, mae'n bwysig i ni wybod i ba fudiad rydych yn perthyn a'r ardaloedd yr hoffech i'r hyfforddiant gael ei ddarparu ynddynt.

Wrth ateb yr arolwg hwn, rhoddir eich enw yn awtomatig yn yr het i ennill taleb sy'n rhoi lle am ddim i chi ar gwrs hyfforddi undydd o'ch dewis yn y rhaglen hyfforddi bresennol pan fyddwch yn prynu lle mewn cwrs hyfforddi undydd arall.