News ticker

Croeso i dudalennau gwirfoddoli WCVA!

Gwirfoddolwyr yw anadl einioes mudiadau gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru.  Os ydych yn gweithio gyda gwirfoddolwyr, yna rydym yma i'ch cynorthwyo.

Mae'r straeon newyddion diweddaraf yn cynnwys diweddariadau ar adnoddau newydd a gweithgareddau WCVA ym maes gwirfoddoli, yn ogystal â detholiad o straeon gwirfoddoli gan fudiadau o bob cwr o Gymru a'r tu hwnt.

Mae ein cyfres o dros 20 o daflenni gwybodaeth yn ymdrin â phynciau amrywiol gan gynnwys treuliau gwirfoddolwyr, diogelwch ac asesu risg, sut i weithio gyda phobl ifanc, unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl a gwirfoddolwyr anodd eu lleoli.  Ein taflenni gwybodaeth diweddaraf yw Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr a Hyrwyddo'r Gymraeg drwy wirfoddoli.

Ceir hefyd gyfres o bolisïau enghreifftiol a thempledi i chi eu lawrlwytho a'u haddasu i'ch mudiad chi.

Fe ddewch o hyd i erthyglau ar agweddau ar reoli gwirfoddolwyr ar ein tudalennau ' Arfer da' ac mae llawer o'r adnoddau hefyd yn cynorthwyo arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr.

Ceir tudalennau ar gyfer prosiectau a rhaglenni penodol, rhai cyfredol a rhai sydd wedi dod i ben, gan gynnwys Buddsoddi mewn GwirfoddolwyrYsbryd Gwirfoddoli Cymru a phrosiect Gwirfoddoli'r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru.

Cymerwch olwg ar ein rhwydweithiau a'r fforymau i gael gwybod mwy am Rwydwaith Polisi Gwirfoddoli Cymru, sy'n agored i bawb sydd â diddordeb strategol mewn datblygu gwirfoddoli yng Nghymru. Mae'r erthyglau ' Pynciau llosg' yn ymdrin â phynciau amrywiol yn ymwneud â pholisïau ac arferion gwirfoddoli.

I hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn eich mudiad, ewch i gwirfoddolicymru.net

I gael gwybodaeth am ymddiriedolwyr, ewch i'r adran Ymddiriedolwyr ar ein gwefan.

Gwirfoddoli