Rhwydwaith Plant a Theuluoedd

Mae'r Rhwydwaith Plant a Theuluoedd yn rhannu gwybodaeth drwy fforymau a rhwydweithiau Plant yng Nghymru, drwy hyfforddiant a digwyddiadau, a'n grŵp trydydd sector Linc 3 a chyfarfodydd â chyfarwyddwyr mudiadau plant yn y trydydd sector.

Rydym yn anfon taflenni gwybodaeth at aelodau ac yn casglu gwybodaeth oddi wrth ein cysylltiadau yn y trydydd sector er mwyn cefnogi datblygiad polisi Llywodraeth Cymru drwy'r Cyngor Partneriaeth a'n gwaith arall.

Gallwch ymuno â'r rhwydwaith drwy ebostio info@childreninwales.org.uk neu lenwi'r ffurflen gofrestru ar ein gwefan, sydd ar gael ar www.plantyngnghymru.org.uk

Dyma'r tri mater pwysicaf i'r trydydd sector ym maes plant a theuluoedd:

• Yr angen am gomisiynu gwell gan fudiadau trydydd sector plant a theuluoedd ar draws pob ardal - lleol, rhanbarthol a chenedlaethol

• Yr angen i wella llais ac ymgysylltiad y trydydd sector ym maes plant a theuluoedd o ran cynllunio a darparu drwy bartneriaethau

• Yr angen am well ansawdd a gallu yn y sector plant a theuluoedd - mae angen buddsoddi'n gynaliadwy yn y sector plant a theuluoedd a hefyd datblygu gwirfoddoli a phrentisiaethau.