Claire Lawson, Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru

 

Claire Lawson/Animal Welfare

Mae Claire yn cynrychioli'r sector lles anifeiliaid ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ers 1999. A hithau wedi sefydlu Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru, bu'n Gadeirydd arno ers y dechrau yn 2006, ac mae hi bellach yn aelod o'r Pwyllgor Rheoli, ar ôl gwasanaethu fel Cadeirydd am 10 mlynedd. Mae hi'n parhau yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol i'r RSPCA, gan fod yn gyfrifol am Gysylltiadau Allanol yng Nghymru ar gyfer RSPCA Cymru