John yw Cyfarwyddwr Shelter Cymru ac mae’n cynrychioli Cartrefi i Gymru Gyfan, rhwydwaith tai y trydydd sector, ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Roedd yn aelod o Gomisiwn Digartrefedd y Cynulliad a luniodd y Cynllun Digartrefedd cyntaf i Gymru ac roedd yn un o aelodau sefydlu ac yn gadeirydd cyntaf Rough Sleepers Cymru a Fforwm Tai Cymru.

Mae ef ar hyn o bryd yn aelod o Weithgor Strategol Digartrefedd Llywodraeth Cymru. Mae John wedi ysgrifennu neu gyfrannu at ystod eang o adroddiadau a chyhoeddiadau yn ymwneud â thai a digartrefedd ac mae'n aml yn siarad ac yn darlledu'n gyhoeddus ynglŷn â thai a materion cysylltiedig