Karen Whitfield yw Cyd-gyfarwyddwr Cyswllt Amgylchedd Cymru, y rhwydwaith ar gyfer cyrff anllywodraethol yr amgylchedd, cefn gwlad a threftadaeth. Mae Karen wedi bod yn gweithio i Cyswllt Amgylchedd Cymru ers deng mlynedd fel Swyddog Polisi, gan gefnogi aelodau’r rhwydwaith i gydweithio a mynegi llais cyfunol cryf wrth ymgyrchu ar y materion amgylcheddol pwysicaf, megis newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Karen Whitfield/Environment

Mae gan Karen radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Caerhirfryn a gradd BSc mewn Astudiaethau Amgylcheddol o'r Brifysgol Agored. Yn y gorffennol mae Karen wedi cynnal ymchwil i'r farchnad ar gyfer y sector preifat ac wedi gweithio i Dîm yr Amgylchedd yng Ngwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Cenedlaethol