Mae Kate Evans yn Bennaeth Cyfathrebu & Polisi i Gymdeithas Chwaraeon Cymru, y corff ymbarel ar gyfer chwaraeon a hamdden yng Nghymru.

Kate Evans/Sport & Recreation

Mae hi wedi gweithio mewn cyfathrebiadau corfforaethol am dros 15 o flynyddoedd, yn arbenigo mewn materion cyhoeddus. Mae Kate wedi bod yn ymgynghorydd i nifer o asiantaethau cyfathrebu mwyaf blaenllaw Cymru, yn gweithio gyda chleientiaid â phroffil uchel ledled yr holl sectorau. Yn ddiweddar daliodd rôl Cysylltiadau Llywodraeth ar gyfer Chwaraeon Cymru, ble arweiniodd ar eiriolaeth sector. 

Yn un o'r aelodau a sefydlodd Weithrediaeth Public Affairs Cymru, mae hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghorol Cymru ar gyfer Fields in Trust. Mae Kate yn ffan chwaraeon angerddol sy'n derbyn yn brudd ei bod yn llawer gwell gwyliwr na chwaraewr criced, ac mae hi hefyd yn hyfforddwraig ac yn swyddog diogelu ar gyfer clwb rygbi iau lleol.