Rocio yw Prif Swyddog Gweithredol EYST Cymru ac mae hi wedi arwain a datblygu’r mudiad ers iddo gael ei sefydlu yn 2005.

Rocio Cifuentes

EYST Cymru yw Corff Arweiniol penodedig Llywodraeth Cymru ar gyfer Hil yng Nghymru ac mae'n fudiad sydd ar waith ledled Cymru i gefnogi lleiafrifoedd ethnig o bob oed, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Rocio yw Cadeirydd Clymblaid Ffoaduriaid Cymru, rhwydwaith ac ynddo dros 40 o fudiadau sy'n gweithio i gryfhau llais ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Ers 2017, mae hi'n aelod penodedig o bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru. Mae Rocio hefyd yn Aelod o Fwrdd WCVA.