Salah Mohamed yw Prif Weithredwr presennol Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Roedd ei gefndir yn y gwasanaeth sifil yn y Swdan lle bu’n Ddirprwy Brif Is-ysgrifennydd ar gyfer y Weinyddiaeth Gyllid yn y Swdan.

 

Salah Mohamed/WRC

Mae ganddo wybodaeth ddofn o reoli gwasanaethau cymorth drwy rolau amrywiol yng Nghyngor Ffoaduriaid Cymru ers 1998. Mae'n deall materion ffoaduriaid yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig yn drylwyr ac yn gwbl ymroddedig i hyrwyddo hawliau ffoaduriaid, gan roi hynny ar waith yn ei rolau gwahanol fel cadeirydd ac un o ymddiriedolwyr Mudiad y Swdan yn Erbyn Arteithio, Cymdeithas Gymunedol y Swdan yng Nghymru, cyd-sefydlydd Alltudion ar Waith ac fel un o sefydlwyr Cymdeithas Gymunedol y Swdan.

Mae ganddo brofiad helaeth o fewn y sector gwirfoddol yng Nghymru fel aelod o fwrdd Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd, Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru a WCVA, Race Equality First a Chyngor Ffoaduriaid Prydain. Yn ogystal, mae ganddo hanes hir o weithredu dros hawliau dynol yn y Swdan a'r Deyrnas Unedig.