Susie yw Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, gan arwain y mudiad i ysbrydoli pobl yng Nghymru i ddysgu am faterion byd-eang a gweithredu arnynt

Susie Ventris-Field

Mae Susie wedi bod yn rhan o'r Ganolfan Materion Rhyngwladol ers ymuno fel gwirfoddolwr yn 2003.

Roedd Susie yn arfer gweithio i Chwarae Teg gan gynorthwyo mudiadau'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i wella arferion cydraddoldeb, a darparu hyfforddiant arwain a rheoli i fenywod.

Mae gyrfa Susie wedi cynnwys gweithio ym maes cydraddoldeb rhywiol, datblygu addysg a chynhwysiant yng Nghymru, Lloegr, De Korea ac Eritrea. Mae hi ar dân dros gynnwys pobl mewn rhyngwladoliaeth fel y bydd ganddynt gyfleoedd i gyfrannu at greu byd tecach, mwy heddychlon a chynaliadwy.