Nod WCVA yw darparu llais annibynnol a dylanwadol i’r trydydd sector yng Nghymru, gan gynrychioli ei fuddiannau amrywiol yn effeithiol.

test crowd cartoon welsh

Mae arnom eisiau sicrhau bod polisi yng Nghymru yn adlewyrchu anghenion y trydydd sector a'r bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau. Ceisiwn ddylanwadu ar ddatblygiad polisi a'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn ysgogi newid yn y meysydd sy'n bwysig i ni a'n haelodau.

Rydym yn siarad â Llywodraeth Cymru drwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a chyfarfodydd â gweinidogion.

Rydym hefyd yn ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau ac yn cynhyrchu papurau briffio ar amrywiaeth o faterion. Gallwch weld y rhain ynghyd â'n bwletin ymgynghori wythnosol yma.