9 Hyd 2017

Rydym wedi lansio ein Papur Briffio i’r sector ar Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Ynddo, edrychwn ar bum blaenoriaeth drawsbynciol y Strategaeth a'r cyfleoedd i'r trydydd sector o dan y pedwar prif bennawd: ffyniannus a diogel, iach ac egnïol, uchelgais a dysgu ac unedig a chysylltiedig.

Rydym hefyd yn edrych yn ôl ar y Rhaglen Lywodraethu, ac yn nodi adborth o wahanol rannau o'r sector ar y Strategaeth.

Gallwch ddarllen y Papur Briffio yn llawn yma.